© 2020 Margaret Lattimore 

Rehearsal San Diego Opera